ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 105. Пілорична частина шлунка.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Препарат являє собою вертикальний зріз стінки пілоричного відділу шлунка. Шлункові ямки (1) тут значно ширші, ніж у ділянці дна шлунка. Вони вистелені, як і в дні шлунка, простим стовпчастим секреторним епітелієм (2). Епітеліоцити мають прозору цитоплазму. Власна пластинка слизової оболонки (3) більш розвинута, порівняно з дном. Шлункові пілоричні залози (4) розміщуються рідше і їхні кінцеві відділи, звичайно, розташовуються групами. Просвіти кінцевих відділів ширші від фундальних. Клітини кінцевих відділів (5) мають плоске ядро біля основи і слабо базофільну цитоплазму. Протоки пілоричних залоз не розгалужуються і відкриваються на дні шлункових ямок. Під власною пластинкою розташовується м'язова пластинка слизової оболонки (6). Наступною є підслизовий прошарок (7) - пухка сполучна тканина.

М'язова оболонка має три шари гладких м'язів із прошарками сполучної тканини.

Серозна оболонка має типову будову.

image113

Препарат 105. Пілорична частина шлунка.