БОТАНІКА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ (АНАТОМІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН) - О.А. ШЕВЧУК - 2014

ЛІТЕРАТУРА

Основна література до лекційного курсу «Анатомія та морфологія рослин»

1. Кур'ята В.Г. Анатомія рослин. - Вінниця, 2004.

2. Шевчук О.А. Ботаніка. Морфологія роскин. - Вінниця., 2006.

3. Александров В.Г. Анатомия растений. 4-е изд. - М.: Вьісшая школа,1966.

4. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. - К.: Фітосоціоцентр, 2000.

5. Васильев А.С., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., и др. Ботаника. Морфология и анатомия растений. - М.: Просвещение, 1988.

6. Курсанов Л.И., Комарницкий Н.А., Роздорский В.Ф., и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. Т. 1. - М.: Просвещение, 1966.

7. Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений. - Минск: Вишзйшая школа, 1976.

8. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. - К.: Вища школа, 1992.

9. Потульницький П.М. Первова Ю.У., Сакало Г.О. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. - К.: Вища школа,1972.

10. Хржановський В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаніка. - К.: Вища школа, 1985.

11. Григора І.М., Алейніков І.М., Лушпа В.І. та ін. Курс загальної ботаніки. - К.: Фітосоціоцентр, 2003.

12. Войтюк Ю.А., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А., Брайон О.В. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. - К.:Фітосоціоцентр, 1998.

13. Григора І.М., Верхогляд І.М., Шаброва С.І. та ін. Морфологія рослин. - Київ, 2004.

14. Жуковский П.М. Ботаника. - М.: Колос, 1982.

Додаткова література до лекційного курсу «Анатомія і морфологія рослин»

1. Эзау К. Анатомия и морфология растений. - М.: Мир, пер. с англ. 1 и 2 том, 1980.

2. Тахтаджян А.Л. Основи зволюционной морфологии покрытосеменных. - М.: Изд-во АН СССР, 1963

3. Синнтот Э. Морфогенез растений. - М.: Изд-во иностранной литератури, 1963.

4. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. - М.: Колос, 1999.

5. Родман Л.С. Ботаника. - М.: Колос, 2001.

6. Билич Г.Л., Крижановский В.А. Ботаника. 2 том. - М.: Оникс 21 век, 2002.

7. Барна М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. Словник. - Київ: Академія, 1997.

8. Мельниченко Н.В. Курс лекцій та практикум з анатомії та морфології рослин. - К.: Фітосоціоцентр, 2001.

Література для лабораторних робіт з курсу «Анатомія і морфологія рослин»

1. Воронини Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений. - М.: Просвещение, 1981.

2. Хржановський В.Г. Основы ботаники с практикумом. - М.: Висшая школа, 1969.

3. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф., Практикум по курсу общей ботаники. - М.: ВО «Агропромиздат», 1989.

4. Єлін Ю.Я., Оляницька Л.Г., Івченко С.І. Шкільний визначник рослин. - К.: Радянська школа,1988.

5. Визначник рослин України. Видання 2. - К.: Урожай, 1965.

6. Терлецький А.К. Дивовижне у світі рослин. - К.: Урожай, 1990.

7. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М. та ін.. Ботаніка. Практикум. К.: Арістей, 2006.

8. Мельниченко Н.В. Курс лекцій та практикум з анатомії і морфології рослин. - К.: Український фітосоціологічний центр, 2001.