БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

6.4. Катаболізм амінокислот

Амінокислоти, які утворюються внаслідок перетравлення білків і надходять до клітин тканин, піддаються катаболізму й анаболізму та специфічним реакціям, у результаті яких синтезуються біологічно активні сполуки.

Катаболізм більшості амінокислот починається з відщеплення α-аміноірупи. Амінокислота втрачає аміногрупу при перебігу двох типів реакцій: трансамінування та дезамінування.