БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

6.3. Перетравлення білків

6.3.3. Захист клітин від дії протеаз

Клітини підшлункової залози захищені від дії травних ферментів тим, що:

• ці ферменти утворюються у вигляді неактивних попередників у клітинах підшлункової залози й активуються тільки після секреції в просвіт кишечнику. Отже, місце синтезу та місце дії цих ферментів просторово розділені;

• у клітинах підшлункової залози присутній білок-інгібітор трипсину, який утворює з активною формою ферменту (у випадку передчасної активації) міцний комплекс.

У порожнині шлунка й кишечнику протеази не контактують з білками клітин, оскільки слизова оболонка вкрита шаром слизу, а кожна клітина містить на зовнішній поверхні плазматичної мембрани поліцукри, які не розщеплюються протеазами і тим самим захищають клітину від їхньої дії.

Руйнування клітинних білків протеазами відбувається під час виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки. Але початкові механізми виникнення виразки вивчені ще недостатньо.