БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

5.4. Функціонування білків

Кожному індивідуальному білку з унікальною первинною структурою та конформацією притаманна й унікальна функція, яка відрізняє його від інших білків. Набір індивідуальних білків виконує в клітині багато різноманітних і складних функцій.

Необхідна умова для функціонування білків - приєднання до нього другої речовини - ліганду. Лігандами можуть бути як низькомолекулярні речовини, так і макромолекули. Взаємодія білка з лігандом високоспецифічна й визначається будовою певної ділянки полімеру, який називається центром зв'язування білка з лігандом, або активним центром.