БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

5.1. Будова та властивості амінокислот, які входять до складу білків. Пептидні зв’язки

Білки - це полімерні молекули, в яких мономерами є амінокислоти. У складі білків в організмі людини зустрічаються тільки 20 α-амінокислот. Одні й ті самі амінокислоти містяться в різних за структурою та функціями білках. Індивідуальність білкових молекул визначається порядком чергування амінокислот у білку. Амінокислоти можна розглядати як літери алфавіту, за допомогою яких, як у слові, записується інформація. Слово несе інформацію, наприклад про предмет чи дію, а послідовність амінокислот у білку - про будову просторової структури та функції даного білка.