БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ МЕМБРАН

Контрольні запитання

1. Будова й хімічний склад біологічних мембран, специфічні функції їхніх ліпідних, білкових і вуглеводних компонентів.

2. Іонні канали, мембранні пори, щілинні контакти й електричні процеси на мембрані та їхня роль у передачі інформації від клітини до клітини.

3. Типи мембранних рецепторів. Які біохімічні процеси започатковують рецептори-ферменти?

4. Штучні ліпідні мембрани, їх значення у вивченні процесів біологічних мембран.

5. Злиття, солюбілізація і реконструкція мембран.