БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ МЕМБРАН

4.2. Молекулярна організація мембран

Основою мембран будь-якої клітини є ліпідний матрикс, білки, вуглеводи (у складі глікопротеїнів і гліколіпідів), мінорні компоненти (каротиноїди, порфірини та ін.), вода й неорганічні катіони.