БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 3. КЛІТИНА І ПОЗАКЛІТИННИЙ МАТРИКС

Контрольні запитання

1. Яке сучасне визначення клітинної теорії?

2. Органели і органоїди клітин еукаріотів та їхні аналоги в клітинах прокаріотів.

3. Цитоскелет і його функції.

4. Позаклітинний матрикс і його функції.

5. Базальна мембрана позаклітинного матриксу та її роль.