БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

15.7.Вазопресин і окситоцин

Вазопресин, або антидіуретичний гормон (АДГ), синтезується в гіпоталамусі у вигляді попередника - препроАДГ, який надходить у апарат Гольджі й перетворюється на проАДГ. У складі нейросекреторних гранул проАДГ транспортується по аксонах нейронів гіпоталамуса в нейрогіпофіз. У гранулах відбувається розщеплення проАДГ на зрілий АДГ (нонапептид) і білок нейрофізин.

image766

Рис. 15.9. Структура окситоцину й вазопресину

Антидіуретична дія АДГ опосередковується рецепторами типу V2, функціонально спряженими з аденілатциклазною системою, а судинозвужувальна дія - з рецепторами типу V1 , спряженими з фосфоінозитольною системою. Найважливіша функція гормону - антидіуретична. Рецептори типу V2 розташовані на клітинах дистальних канальців і збиральних трубочок нирок. За відсутності АДГ кількість водних каналів незначна й епітелій практично непроникний для води, тому з організму виводиться гіпотонічна сеча. Активація аденілатциклази стимулює вбудовування водних каналів (білок аквапорин), що забезпечує пасивну реабсорбцію води в гіпертонічну мозкову речовину нирок. За фізіологічних умов головним фактором, що регулює секрецію АДГ та спрагу, є осмоляльність плазми. Осморецептори гіпоталамуса дуже чутливі до коливань осмоляльності. При зменшенні об'єму позаклітинної рідини та збільшенні осмоляльності сироватки виникають спрага та секреція АДГ. Останній збільшує реабсорбцію води й об'єм сироватки, що приводить до зменшення її осмоляльності та пригнічує секрецію АДГ.

Вплив АДГ на периферичні артеріоли та артеріальний тиск за нормальних умов незначний.

Унаслідок абсолютної або відносної недостатності АДГ розвивається нецукровий діабет, що характеризується виділенням великої кількості низькоосмоляльної сечі. Причиною можуть служити патологія гіпоталамуса, пошкодження або пухлини гіпофіза, аутоімунний процес.

Окситоцин синтезується у вигляді прогормону, збільшує силу та частоту скорочень міометрію матки. Його дію підсилюють естрогени, особливо в останній період вагітності, збільшуючи кількість рецепторів і чутливість матки до гормону.