БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

15.4.Механізми дії гормонів

15.4.2. Механізм дії стероїдних і тиреоїдних гормонів

Рецептори всередині клітини зв'язуються зі стероїдними й тиреоїдними гормонами, а також з активними формами вітамінів А і D (рис. 15.7). Тобто передача сигналу можлива лише за умови проходження цих гормонів через плазматичну мембрану клітини-мішені. Рецептори можуть міститися в цитоплазмі або в ядрі. Цитозольні рецептори зв'язані з білками-шаперонами. Взаємодія гормону з рецептором приводить до зміни конформації рецептора та зниженню спорідненості до білків-шаперонів. У ядро надходить комплекс гормон-рецептор, який взаємодіє з регуляторною послідовністю нуклеотидів у ДНК - енхансером або сайленсером. Це, відповідно, приводить до збільшення або зменшення доступності промотору для РНК-полімерази, що регулює швидкість транскрипції. Відповідно регулюється швидкість трансляції та змінюється кількість білків, зокрема ферментів.

image763

Рис. 15.7. Передача гормональних сигналів через внутрішньоклітинні рецептори