БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 3. КЛІТИНА І ПОЗАКЛІТИННИЙ МАТРИКС

3.1. Молекулярна й надмолекулярна організація клітини

Загальноприйнятим вважається, що всі клітини про- та еукаріотів утворилися еволюційним шляхом від спільної предкової клітини завдяки двом основним процесам еволюції - випадковим змінам генетичної інформації й відбором тієї генетичної інформації, яка забезпечує вищий рівень життєдіяльності її носія. Безпосередньо неможливо побачити ті унікальні молекулярні події, котрі відбулися 3,5-4 млрд років тому. Але можна аналізувати багато "слідів" тих давніх подій - це викопні бактерії, рослини і тварини, а генетична інформація сучасних організмів також містить інформацію про живе минулого тощо.

Виходячи із сучасного розуміння життя, можна припустити, що вирішальною подією в утворенні первісної клітини було формування зовнішньої (тепер - плазматичної) мембрани, яка й створила перший "клітинний компартмент" - замкнений об'єм. Вона могла утворитися в процесі еволюції клітини з амфіпатичних молекул (що мають гідрофільні й гідрофобні частини), які могли спонтанно агрегувати з утворенням пухирців - "клітин". Лише в такому замкненому об'ємі первісні молекули, подібні до нині існуючих рибонуклеїнових кислот, могли впливати на ознаки клітини. Описаний еволюційний шлях утворення первісної клітини здається переконливим, хоча є й інші думки.