БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

15.4.Механізми дії гормонів

Першим етапом у дії гормонів на клітину-мішень є взаємодія гормону з рецепторами клітини. Рецептори гормонів за хімічною природою є білками і можуть бути розташовані або в плазматичній мембрані, або всередині клітини. Взаємодія гормонів з рецепторами високоспецифічна. Під впливом гормонів у клітинах-мішенях швидкість метаболізму змінюється в результаті зміни або активності ферментів, або кількості ферментів (рис. 15.5).

image760

Рис. 15.5. Основні етапи передачі гормонального сигналу

Рецептори, що розташовані на поверхні клітини, зв'язують пептидні гормони та катехоламіни. Такі рецептори містять три функціональні ділянки. На зовнішній поверхні мембрани знаходиться

N-кінцева глікозильована частина поліпептидного ланцюга, що утворює домен упізнання. Другий домен - трансмембранний, третій - цитоплазматичний. Рецептори до стероїдних та тиреоїдних гормонів знаходяться всередині клітини. Внутрішньоклітинні рецептори можуть бути локалізовані як у цитозолі (для глюкокортикоїдів), так і в ядрі (для андрогенів, естрогенів, тиреоїдних гормонів).