БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 14. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ

Метаболізм ліпідів складається з ферментативних процесів їх катаболітичних перетворень у тканинах і клітинах організмів, а також анаболічних реакцій, в яких синтезуються de novo молекули різноманітних ліпідів та їхніх похідних, що беруть участь у побудові та життєдіяльності клітин, тканин, органів і організмів у цілому.

Катаболічне перетворення ліпідів включає процеси гідролітичного рощеплення у шлунково-кишковому тракті, транспорту продуктів травлення до тканин, їхньої асиміляції клітинами: накопиченні й окисному розщепленні з метою отримання метаболічної енергії у вигляді молекул АТФ та низькомолекулярних попередників для біосинтетичних реакцій.