БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 13. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ЛІПІДІВ

Контрольні запитання

1. Назвіть основні функції, які виконують триацилгліцероли в організмі тварин.

2. За яким принципом класифікуються фосфоацидгліцероли?

3. Назвати структурні компоненти молекул гангліозидів і біологічну роль, яку вони виконують у клітинах.

4. Виберіть ліпіди, які беруть участь у побудові мембран і органел клітин: вищі жирні кислоти; триацилгліцероли; холестерол; вищі жирні альдегіди та спирти; нейтральні гліколіпіди; фосфоінозитиди; сульфатиди; цереброзиди; гангліозиди; фосфатидилхоліни.

5. Які сполуки відносять до ліпідів, що не омилюються?