БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 13. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ЛІПІДІВ

Ліпіди - це різні за хімічною будовою природні органічні сполуки, похідні вищих жирних кислот, спиртів і альдегідів, характерною ознакою яких є гідрофобність. Молекули ліпідів присутні у клітинах мікроорганізмів, рослин і тварин, де вони виконують різноманітні функції. Ліпіди є головними структурними компонентами клітинних мембран, їхній вміст у клітинних органелах може досягати 60 % від сухої маси цих структур. Вони виконують функцію резервного енергетичного субстрату, функціонують як термомеханічні захисні бар'єри тканин і органів тварин тощо.

За хімічною структурою й фізико-хімічними властивостями ліпіди поділяються на три класи:

• нейтральні ліпіди - похідні гліцеролу й вищих жирних кислот, спиртів і альдегідів, молекули яких не мають заряджених (іонізованих) або полярних груп;

• фосфоліпіди - похідні фосфатидної кислоти і аміноспиртів, амінокислот, багатоатомних спиртів;

• сфінголіпіди - похідні аміноспирту сфінгозину й вищих жирних кислот і цукрів. Гідрофільними компонентами молекул цих ліпідів можуть бути фосфорилхолін і фосфорилетаноламін.