БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 12. МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ

Контрольні запитання

1. Опишіть послідовність дії амілолітичних ферментів шлунково-кишкового тракту.

2. Вважається, що концентрація глюкози в крові є інтегральним показником вуглеводного обміну в організмі. Поясніть чому.

3. Присутність якого фактора необхідна для проходження реакцій гліколітичної оксидоредукції?

4. Поясніть специфіку транскетолазної та трансальдолазної реакцій пентозофосфатного шляху.

5. Назвіть і охарактеризуйте регулярні реакції глюконеогенезу.