БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 10. МЕТАБОЛІЗМ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

Контрольні запитання

1. Які сполуки використовуються як вихідні при біосинтезі пуринових і піримідинових нуклеотидів?

2. Який механізм відтворення первинної структури ДНК?

3. Який механізм транскрипції ДНК?

4. Які ферменти й білкові фактори беруть участь у реплікації?

5. Яка роль нуклеаз в обміні нуклеїнових кислот?