БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 8. ВІТАМІНИ

8.3.Водорозчинні вітаміни

8.3.8.Вітамін С

Будова й фізико-хімічні властивості. L-аскорбінова кислота являє собою γ-лактон 2,3-дегідрогулонової кислоти. Вона здатна швидко й оборотно окиснюватися до дегідроаскорбінової кислоти, утворюючи окисно-відновну пару. Аскорбінова кислота добре розчинна у воді, слабо - в етанолі. Водні розчини мають кислий смак, 0,1 н розчин має рН 2,2. Дегідроаскорбінова кислота є нейтральною речовиною. Вітамін легко окиснюється киснем повітря, особливо у присутності Сu2+, а також не стійкий до дії високих температур. При цьому він необоротно розкладається на дві неактивні сполуки (рис. 8.21).

image462

Рис. 8.21. Окиснення та розпад аскорбінової кислоти:

А - L-аскорбінова кислота; Б - L-дегідроаскорбінова кислота;

В - L-дикетогулонова кислота; Г - треонова кислота; Д - щавлева кислота

Біохімічні функції. Аскорбінова кислота як сильний відновник бере участь у багатьох реакціях гідроксилювання. Ферменти гідроксилази потребують присутності додаткового відновленого косубстрату для своєї дії, і найчастіше при цьому використовується саме вітамін С. Це, зокрема, стосується всіх α-кетоглу- таратзалежних гідроксилаз. Два такі ферменти беруть участь у гідроксилюванні залишків лізину та проліну в молекулі прокола- гену. Вільний пролін і лізин не є субстратами відповідних ферментів. Гідроксилюються достатньо великі, але ще не спаралізовані білкові ланцюги. Негідроксильований колаген не може утворювати нормальні за структурою волокна. Аскорбінова кислота необхідна людині, приматам, морським свинкам і деяким іншим тваринам, оскільки в цих видів відсутній фермент гулонолактонок- сидаза (КФ 1.1.3.8), який каталізує останню стадію перетворення глюкози в аскорбат. Аскорбінова кислота має здатність оборотно окиснюватися до дегідроаскорбінової кислоти, утворюючи окисно-відновну систему. Вона також бере участь при синтезі нор- адреналіну з дофаміну за участю дофамін-Р-гідроксилази. Ця реакція проходить у нейронах мозку та надниркових залозах.

Аскорбінову кислоту також відносять до вітамінів-антиоксидантів.

Потреба у вітаміні. Добова потреба в аскорбіновій кислоті дорівнює 60 мг, що не характерно для більшості вітамінів. Джерелом її для людини є свіжі фрукти, зелень, деякі овочі. Багато вітаміну міститься у плодах шипшини, чорній смородині, різних видах капусти, а також у цитрусових, картоплі. Відсутній вітамін у сухих зернах злакових культур і бобових. Консервовані фрукти та овочі містять незначну кількість вітаміну. Авітаміноз виявляється через декілька місяців у формі цинги (скорбуту). Спеціалізовані клітини втрачають здатність синтезувати колаген у кістковій тканині, втрачається здатність депонувати міжклітинну речовину, порушується утворення глікопротеогліканів. Наслідком захворювання є атрофія сполучних тканин, розлад системи кровотворення, випадання зубів. У людини знижується маса тіла, спостерігається слабкість, болі в серці.