БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 8. ВІТАМІНИ

8.3.Водорозчинні вітаміни

8.3.7.Вітамін В12 — кобаламін

Будова й фізико-хімічні властивості. Кобаламіни - комплексні сполуки, в яких центральний атом кобальту зв'язаний з атомами азоту чотирьох відновлених пірольних кілець, що утворюють коринове ядро, і з атомом азоту 5,6-диметилбензімідазолу (рис. 8.20). Структуру вітаміну розшифровано в 1955 р. Ходж- кін, а в 1964 р. їй було присуджено Нобелівсько премію. Цей вітамін синтезується лише в мікроорганізмах. Із харчових продуктів він є в печінці, м'ясі, яйцях, молоці й цілком відсутній у рослинній їжі. Вітамін засвоюється тільки за наявності ендогенного глікопротеїну, так званого внутрішнього чинника, який зв'язує вітамін у шлунку й забезпечує його посадку на специфічну рецепторну ділянку апікальної мембрани ентероцитів. У крові кобаламін також зв'язується спеціальним білками - транскобаламінами. В організмі людини і тварин вітамін В12 запасається в печінці. Вітамінний дефіцит або порушення усмоктування вітаміну В12 зумовлює розвиток перніціозної анемії.

image461

Рис. 8.20. Метилкобаламін

Біохімічні функції. Кобаламідні коферменти містять два типи лігандів: метильну групу та 5"-дезоксіаденозин. Метилкобаламін бере участь у реакціях трансметилювання, а дезоксіаденозилкобаламін у реакціях ізомеризації. Прикладом реакції трансметилювання є ресинтез метіоніну з гомоцистеїну. Донором метальної групи виступає метил-ТГФК (див. розд. 6).