БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 2.РОЛЬ ВОДИ, МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

Життя організму за повної відсутності їжі може продовжуватися тижнями. Та коли немає води, життя підтримується лише кілька днів. Вода виконує багато функцій в організмі. Це розчинник, який забезпечує реалізацію складних хімічних, фізико-хімічних і біохімічних реакцій клітинного метаболізму. Як складова крові вода відіграє роль життєво важливого переносника кисню та поживних речовин у тканини, видалення з них СО2 та метаболітів. Кров також переносить антитіла й лейкоцити, які захищають організм від інфекції. У регулюванні температури тіла вода бере участь кількома способами. Кров відводить тепло від робочих органів, запобігаючи підвищенню їхньої температури. Тепло може передаватися через шкіру в навколишнє середовище в результаті направлення частини крові в поверхневі вени. Втрати тепла збільшуються внаслідок випаровування води з поверхні шкіри.

У процесах травлення вода також є незамінним компонентом. Травлення відбувається шляхом гідролізу, тобто розщеплення складових компонентів їжі за участю води. Травні ферменти секретуються в розчиненому вигляді, що забезпечує повне розподілення їх у хімусі. Водне середовище потрібне й для виведення токсичних метаболітів через нирки та з фекаліями.

Вважається, що в організмі є близько 70-75 % води від його загальної маси. Проте насправді відсоток води залежить від виду організму та його віку. Так, у E. coli та в гепатоцитах щура міститься 69-70 % води, у ембріонів свині та в медузи - 97-98 %, в організмі дорослої свині - лише 40 %, у мітохондріях - 70 %, у мієліновій оболонці ~20 %, а у вірусів вільної води взагалі немає. У дорослому організмі половина маси води внутрішньоклітинна. Позаклітинна во

да у складі позаклітинних рідин становить приблизно 20-25 % від маси тіла та розподіляється по субкомпартментах: інтерстиціальна (міжклітинна) рідина ~17-18 % від маси тіла, плазма крові - 5 %, цереброспінальна, синовіальна рідина і лімфа - до 2-3 %. В організмі постійно відбувається обмін води між внутрішньо- та позаклітинними рідинами. При цьому градієнти концентрації електролітів підтримуються плазматичною мембраною.

Отже, вода є розчинником, продуктом і субстратом енергетичного метаболізму, учасником основних біохімічних перетворень, змінює конфігурацію молекул і гідратацію іонів, бере участь у процесах регуляції та саморегуляції клітин, тканин, органів та організму в цілому.