БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 1. БУДОВА Й РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Контрольні запитання

1. Назвіть основні функціональні групи біоорганічних сполук. Наведіть приклади речовин з відповідними групами.

2. Що таке асиметричний атом вуглецю? Яким чином визначають належність оптично активного ізомеру до L- чи D-ряду?

3. Який механізм формування водневих зв'язків і гідрофобних взаємодій?

4. За якими принципами класифікують біоорганічні сполуки?

5. Охарактеризуйте біологічно активні аміноспирти й амінофеноли; напишіть їхні формули.