БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.5.Основи кінетики ферментативних реакцій

7.5.2.Залежність швидкості ферментативної реакції від температури середовища

Підвищення температури до певної межі впливає на швидкість ферментативної реакції, подібно до впливу температури на будь- яку хімічну реакцію. З підвищенням температури прискорюється рух молекул, що приводить до підвищення ймовірності взаємодії реагуючих речовин. Крім того, температура може підвищувати енергію реагуючих молекул, що також веде до прискорення реакції. Але швидкість хімічної реакції, яка каталізується ферментами, має свій температурний оптимум, перевищення якого супроводжується зниженням ферментативної активності, що виникає через термічну денатурацію білкової молекули (рис. 7.17).

image400

Рис. 7.17. Залежність швидкості ферментативної реакції (V) від температури

Для більшості ферментів людини оптимальною є температура 37-38 °С. Але в природі існують і термостабільні ферменти. Скажімо, Taq-полімераза, виділена з мікроорганізмів, котрі живуть у гарячих джерелах, не інактивується при підвищенні температури до 95 °С. Цей фермент використовують у науково- практичній медицині для молекулярної діагностики захворювань з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).