ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

Розділ 8. СТІЙКІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ РОСЛИН І ТВАРИН

8.3.  Стійкість та адаптація тварин до умов існування

Біохімічні способи реалізації стійкості та адаптації тварин у своїй більшості відмінні від тих, які притаманні рослинам. Це пояснюється насамперед анатомічними й фізіологічними відмінностями цих організмів. Водночас серед тварин існує певна їх подібність за великої кількості різних умов, рівнів організації, найрізноманітніших біохімічних механізмів. Серед цих механізмів найважливішими є особливості дихання та перебігу окисно-відновних реакцій у водних і наземних тварин, підтримування сталого стану рідин тіла (осморегуляція), терморегуляція, забарвлення і біолюмінесценція. Частково деякі питання біохімічної адаптації тварин викладено в розділі 6.