ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

ПЕРЕДМОВА

Екологічні дослідження однозначно свідчать про те, що жива природа не тільки різноманітна, а й збалансована за участю великої кількості регуляторних механізмів і комунікацій. Розвиток уявлень про взаємодії між живими організмами в біосфері неможливий без вивчення біохімічних основ взаємодії мікроорганізмів, нижчих і вищих рослин, безхребетних і хребетних тварин як між собою, так і в екосистемах. Саме ці питання, а також дія речовин антропогенного походження та їх детоксикація живими організмами є основним предметом вивчення екологічної біохімії, основи якої було закладено ще на початку XX ст.

З урахуванням міждисциплінарного характеру екологічної біохімії студенти повинні бути попередньо ознайомлені й володіти основами екології, біохімії, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології, фізіології рослин і тварин, біотехнології, клітинної та генетичної інженерії. Цей навчальний посібник може бути корисним не тільки екологам-біохімікам, а й студентам суміжних спеціальностей сільськогосподарських і медичних навчальних закладів.

Навчальний посібник має за мету дати студентам загальні уявлення про екологічну біохімію. Він містить матеріал стосовно реакції організмів на вірусну інфекцію, еколого-біохімічних внутрішньовидових і міжвидових взаємодій мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребетних і хребетних тварин. Дещо окремо, але взаємопов’язано, висвітлено питання вибору тваринами, у тому числі й людиною, рослинної їжі за смаковими та ароматичними ознаками, біохімічної адаптації живих організмів до навколишнього середовища, біодеградації ксенобіотиків, зв’язку екологічної біохімії з біотехнологією. Наведено також предметний покажчик і термінологічний словник, додатки.

Варто підкреслити, що кожний розділ навчального посібника певною мірою самостійний, тому можна змінювати їх послідовність та вилучати певні розділи відповідно до вимог конкретних навчальних програм. У навчальний посібник включено тільки ті відомості, які є загальновизнаними. Нині існує багато свідчень стосовно регуляторної або сигнальної ролі речовин, які продукуються і виділяються живими організмами, але їхня структура невідома. І навпаки, виявлено речовини, структура яких визначена, але невідома їхня екологічна роль. Те, що подібні речовини через неоднозначність трактування їхньої дії та обмеженість обсягу навчального посібника не висвітлюються, не означає намагання їх недооцінити або знехтувати ними. Завершується навчальний посібник, без претензії на всебічний аналіз, переліком основних проблем екологічної біохімії, які потребують розв’язання.

Зауважимо також, що біохімічні процеси представлено дещо спрощено, щоб не ускладнювати матеріал. Однак такі відомості достатньою мірою викладено в рекомендованій літературі.

Навчальний посібник розрахований на студентів біологічних, сільськогосподарських і медичних спеціальностей університетів та тих, хто займається вивченням і збереженням біорізноманіття.

Автори вдячні всім, хто надавав поради щодо поліпшення матеріалу та сприяв виданню цього навчального посібника.