Підручник - БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ - Губський Ю.І. - 2000

Розділ V. ГОРМОНИ В СИСТЕМІ МІЖКЛІТИННОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

ГЛАВА 25. ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ ТА БІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ. III. ГОРМОНИ ТА ІНШІ БІОРЕГУЛЯТОРИ ЛІПІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

25.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ

Стероїдні гормони — широка група біологічно активних похідних вуглеводню стерану, що за хімічною будовою є заміщеним циклопентанпергідрофенантреном:

Залежно від хімічної природи радикалів R1, R2, R3, стероїдні гормони поділяють на декілька класів:

Вуглеводень

R1

R2

R3

Кількість С-атомів

Стеран

17

Прегнан

-СН3

-СН3

-СН2-СН3

21

Естран

-СН3

18

Андростан

-СН3

-СН3

19

Виходячи із зазначеної хімічної номенклатури, стероїдні гормони поділяють на такі групи:

1. Група прегнану21-стероїди), до яких належать:

1.1. кортикостероїди, що за біологічною активністю диференціюються на:

1.1.1. глюкокортикоїди;

1.1.2. мінералокортикоїди;

1.2. прогестагени.

2. Група естрану18-стероїди) — естрогени.

3. Група андростану19-стероїди) — андрогени;

Усі ці групи стероїдних гормонів синтезуються в організмі з поліциклічного спирту — С275-стероїду — холестеролу (холестерину) (див. главу 16). Загальну схему хімічного генезису стероїдних гормонів подано на рис. 25.1.

Рис. 25.1. Генезис стероїдних гормонів з холестеролу.

Окремий клас фізіологічно активних сполук стероїдного походження — вітаміни групи D (D2, D3 та їх похідні). Ці сполуки з властивостями як гормонів, так і вітамінів, є за хімічною будовою С27-стероїдами (див. нижче — п. 25.4).