ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 3. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ ТВАРИН

Питання для самоперевірки

1. Які хімічні елементи входять до складу живих організмів?

2. Чому С, О, N, Н називаються органогенами?

3. Які особливості будови молекули води визначають її біологічні функції?

4. Чому вода має виняткове значення для живих організмів?

5. У чому відмінність ліпідів від інших органічних речовин?

6. Визначте біологічне значення ліпідів.

7. Які хімічні елементи входять до складу вуглеводів? Яка загальна формула моносахаридів?

8. Визначте біологічне значення вуглеводів.

9. Охарактеризуйте будову і функції білків.

10. Опишіть будову нуклеотидів. Яка їхня роль у клітині?

11. Порівняйте будову ДНК і РНК.