ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 18. КЛАС ССАВЦІ, або ЗВІРІ (Mammalia)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику класу Ссавці, або Звірі (Mammalia).

2. Прокласифікуйте клас Ссавці.

3. Зробіть порівняльний аналіз підкласів ссавців.

4. Охарактеризуйте ряди звірів та встановіть їх значення у природі

та житті людини.

5. У чому полягає значення ссавців у природі та житті людини?