ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

Передмова

Запропонований навчальний посібник побудований з урахуванням завдань програми навчального курсу «Зоологія», передбачених для студентів вищої педагогічної школи небіологічного профілю.

Зоологія — класична сучасна наука, її предмет — тварини усіх таксонів та життєвих форм, їх біологія, значення. Завдання курсу «Зоологія» полягає в тому, щоб ознайомити студентів з різноманітністю тваринного світу, розкрити взаємозв’язки між тваринами і навколишнім середовищем, показати господарське значення та необхідність раціонального використання і охорони тваринних ресурсів.

Вивчення дисципліни «Зоологія» передбачає розв’язання основного завдання фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема, опанування системою знань про царство Тварини.

За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Практика показала, що це сприяє ефективнішій підготовці студентів до семінарських і практичних занять, полегшує опрацювання навчального матеріалу. Після викладу основного тексту в посібнику наведені запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію за рубриками «З історії науки», «Зі світу науки», «Цікаво знати», «Для допитливих», «Походження назв тварин», яка сприятиме комплексному пізнанню тваринного світу, зацікавленню студентів у вивченні цього курсу, розширенню кругозору та грунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Рубрики «Важливо знати» та «Життєві поради» допоможуть студентам у різних життєвих ситуаціях. В кінці цього посібника подано «Словник зоологічних термінів».

Маємо надію, що осмислення представленної навчальної інформації сформує у майбутніх фахівців цілісне уявлення про царство Тварин.

З повагою і побажанням успіхів автори