ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

КЛАСИФІКАЦІЯ PROTOZOA

До недавнього часу одноклітинних тварин об’єднували в один тип - Найпростіші. Проте завдяки дослідженням за допомогою електронного мікроскопа було доведено, що ці тварини мають наявні істотні відмінності в будові. Тому за сучасною систематикою в межах підцарства Одноклітинні виділяють кілька типів: 5, 7 чи 9 (серед учених не існує єдиної думки щодо цього питання, і роботи в галузі систематики одноклітинних продовжуються). Так, за В.О. Догелем (1981), підцарство Protozoa об’єднує п’ять типів: 1. Саркомастігофори (Sarcomastigophora); 2. Споровики (Sporozoa); 3. Кнідоспоридії (Cnidosporidia); 4. Мікроспоридії (Microspora, або Microsporidia); 5. Війчасті, або Інфузорії (Ciliophora).

Міжнародний комітет із систематики найпростіших (1980) виділив 7 типів:

1. Саркомастігофори (Sarcomastigophora); 2. Лабіринтули (Labyrinthomorpha); 3. Апікомплексні (Apicomplexa); 4. Мікроспоридії (Microsporea); 5. Міксоспоридії (Myxozoa); 6. Війчасті, або Інфузорії (Ciliophora); 7. Асцетоспорові (Ascetospora).