ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ДВОШАРОВІ DIPLOBLASTICA, або ПРОМЕНЕВІ (RADIATA)

ТИП ЖАЛКІ (CNIDARIA), або КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA)

ПІДТИП МЕДУЗОЇДНІ (MEDUSOZOA)

Переважно морські (лише кілька десятків видів пристосувалися до життя у прісних водах) тварини. Для них характерним є метагенез, інколи із частковою або повною втратою одного з поколінь. Розміри та будова тіла у представників різних класів суттєво відрізняються. До підтипу належать чотири класи.