ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІКРОБІОЛОГІЇ

1.3. ВІДКРИТТЯ РОБЕРТА КОХА.РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Становлення мікробіології як науки значною мірою пов'язане з ім’ям німецького вченого Роберта Коха (1843-1910). Виконавши перші експериментальні дослідження на мишах, він відкрив збудника сибірки — паличку, яка утворює спори. Вчений довів, що захворювання може спричинятись як вегетативними клітинами, так і спорами. У 1882 р. Р. Кох відкрив збудника туберкульозу — паличку Коха. З культури туберкульозної палички, яка була вирощена на рідкому поживному середовищі, він одержав препарат туберкулін, який використовується для діагностики туберкульозу і в наш час. За ці дослідження Р. Кох отримав Нобелівську премію (1905 р.). В експедиції до Єгипту та Індії для боротьби з холерою він відкрив холерний вібріон.

За часів Р. Коха ще не були розроблені лабораторні методи роботи з культурами мікроорганізмів. Для отримання чистих культур використовували метод розведень, запропонований Р. Кохом. Рідину, що містить суміш мікроорганізмів, багаторазово розбавляли стерильною водою з метою отримання в якомусь розведенні однієї мікробної клітини. Проте цей трудомісткий метод не міг забезпечити отримання чистої культури.

У лабораторіях Р. Коха вперше були розроблені способи виготовлення щільних поживних середовищ за допомогою желатини. На такому щільному середовищі мікроорганізми ростуть у вигляді окремих колоній, а кожна колонія складається з клітин одного виду, тобто являє собою чисту культуру. Пізніше у лабораторії Р. Коха для виготовлення щільних середовищ замість желатини стали використовувати агар — полісахарид, який виділяють з червоних морських водоростей. Його розчини плавляться при температурі 100 С, а при 44 С перетворюються на твердий прозорий гель. У лабораторії вченого були розроблені також способи фарбування мікроорганізмів аніліновими фарбниками, сконструйовано освітлювач для мікроскопа, застосована імерсійна система і розроблено спосіб мікрофотографування бактерій.