ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

5. БУДОВА МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ

5.4. ЕНДОСПОРИ ТА ІНШІ ФОРМИ СПОКОЮ У БАКТЕРІЙ

5.4.3. Інші форми спокою (цисти, екзоспори, міксоспори)

Крім ендоспор, у деяких бактерій спостерігається утворення інших форм спокою — екзоспор і цист. Екзocпoрu утворюють метаноокиснювальні бактерії роду Methylosinus і фототрофна пурпурова бактерія Rhodomicroblum vannielu. Εκооспори утворюються брунькуванням материнської клітини. Екооспори значно менш термостійкі, ніж ендосперм, але стійкіші до висушування. ультрафіолетового опромінення, ніж вегетативні клітини. Екзоспори не містять дипіколінової кислоти, вони не стійкі до дії лізоциму, погано фарбуються різними барвниками.

Деякі бактерії утворюють кулеподібні товтостінні клітини — цисти. Цисти містять цитоплазму з нуклеоїдом (і гранулами полі-β-гідроксимасляної кислоти y Azotobacter vinelandil), оточену цитоплазматичною мембраною та двома оболонками. Виникають у старих культурах за відсутності поживних ресурсів, при цьому в цисту перетворюється вся клітина. На відміну від вегетативних клітин, цисти містять багато ліпідів. Цисти стійкіші до висушування, механічних пошкоджень, дії лізоциму, ніж вегетативні клітини, але малорезистентні до температури. У сприятливих умовах (за наявності джерел вуглецю) цисти проростають. Цисти утворюють бактерії родів Azotobacter, Bdellovibrio, Methylococcus, спірохети. У метанотрофних бактерій роду Methylococcus цисти утворюються в несприятливих умовах, наприклад, за браку кисню. У багатьох висадках цисто- утворення у цих бактерій супроводжується зміною пігментації клітин від жовтого до темно-коричневого кольору. Культура, яка не утворює цист, залишається кремовато-білою. Але у Methylococcusthermophilus цистоутвореиия не завжди супроводжується посиленням пігментації.

У міксобактерій утворення цист, які називаються м ікс о - спорами, е закономірною стадією їх життєвого циклу. Вегетативні клітини міксобактерій після закінчення стадії активного бінарного поділу за умов дефіциту джерел живлення збираються разом у масу і формують різної форми плодові тіла (рис. 5.14), які складаються із слизу та міксоспор. При цьому тільки частина клітин перетворюється на міксоспори, решта гине, лізується і є будівельним матеріалом для утворення плодових тіл.

Рис. 5.14. Плолті ті міксобактерій

Міксоспори мало відрізняються від вегетативних клітин, але є такі, що сильно різняться за формою, стійкістю до висушування, УФ-опромінення, температури, наявністю додаткових оболонок. Такі міксоспори називаються мікроцистами.

У деяких прокаріот спори є одночасно і формами спокою, і репродуктивними системами. У актиноміцетів родів Thermoaetіnomyces та Actinobіfіda спостерігається ендогенне утворення спор, але у більшості родів актиноміцетів спори формуються екзогенно — артроспори, конідіє спори та ін. Артроспори формуються виникненням поперечних перетинок у гіфах з відділенням сегментів так, що утворюється ланцюжок спор. Конідієспори утворюються на поверхні особливих гіфів кондієносців,або конідієфорів. Спорангіоспори —спори, що формуються в спорангіях. Оскільки спорангіоспори утворюються всередині спорангіїв, їх позивають ендогенними. Спорангії утворюються на гіфах — спорангіофорах.

Форми спокою прокаріот характеризуються низьким рівнем метаболічної активності, підвищеною стійкістю до дії несприятливих факторів, здатністю тривалий час перебувати у життєздатному стані.