ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

5. БУДОВА МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ

5.4. ЕНДОСПОРИ ТА ІНШІ ФОРМИ СПОКОЮ У БАКТЕРІЙ

До утворення спор здатна лише невелика група бактерій. Велике значення спор пов'язано з їх термостійкістю. У той час. як майже вся решта бактерій, а також вегетативні клітини споро- утворювальниих видів гинуть при 80ºС (температура пастеризації) через 10 хв. терморезистентні спори витримують кип’ятіння впродовж кількох годин. Трудомістка та дорога техніка стерилізації (знезараження) розрахована на знищення спор. З іншого боку, терморезистентність споре своєрідною можливістю вибіркового збагачення культур спороутворювальних форм. Ґрунт чи інший матеріал (мул, сіно, вода) прогрівають упродовж 10 хв при 80ºC. Така операція призводить до загибелі вегетативних клітин, і тільки терморезистентні спори залишаються життєздатними і проростають у відповідному поживному середовищі.