ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

5. БУДОВА МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ

5.1. КЛІТИННІ СТІНКИ МІКРООРГАНІЗМІВ

5.1.3. Клітинні стінки еукаріот

Клітинні стінки дріжджів. До складу клітинних стінок дріжджів входять переважно полісахариди, структурними одиницями яких є глюкоза та маноза. Так, глюкан клітинних стінок хлібопекарських дріжджів (Saccharomycea cerevisiae) складається із скелета, в якому залишки глюкози з’єднані β-1, 6-зв’язками. Бокові ланцюги мають β-1,3-зв'язки. Кількість повторюваних одиниць у бокових ланцюгах може досягати семи, кількість структурних одиниць у молекулі глюкану може бути від кількох десятків до кількох тисяч. Скелет іншого полісахариду — манану, виділеного з клітинних стінок хлібопекарських дріжджів, містить залишки манози, з’єднані α-1,6 зв’язками. Манан має багато розгалужень від лінійної структури, в них маноза з’єднана α -1,2- та α -1,3-зв'язками.

У клітинних стінках дріжджів Candida albicans скелет також складається із залишків манози, з’єднаних α -1,6-зв'язками. У молекулах манан і в деяких дріжджів одночасно зустрічаються α - і β-зв’язки (Pichla pastoris). Деякі манани містять фосфор.

Крім гомополімерів, у клітинних стінках дріжджів присутні гетерополімери. що складаються з манози та галактози. Ці полісахариди називаються галактомананами (роди Trichosроrоn. Torulopais). У складі клітинних стінок дріжджів виявлено також амінополісахарид хітин.

У клітинних стійках дріжджів містяться білки. Їх склад і локалізація в стінках досліджені недостатньо. Відомо, що у хлібопекарських дріжджів у складі білків переважають дикарбонові амінокислоти. З фракцій клітинних стінок деяких дріжджів були виділені манан-білкові фракції, в яких між полісахаридами та білками існує хімічний зв’язок.

Клітинні стінки грибів. У клітинних стінках грибів основним найпоширенішим полісахаридом є амінополісахарид хітин. Структурними елементами хітину є залишки N-ацетилглюкозаміну, з’єднані між собою β-1,4-зв'язками. Хітин у стінці зв'язаний з речовинами неполісахаридної природи, головним чином, а білками та неорганічними солями. Полісахариди, що містять аміноцукри чи їх похідні, називаються мукополісахаридами. Крім хітину, у клітинних стінках деяких грибів міститься його дезацетильоване похідне — хітозан. Хітин і хітозан зустрічаються також у клітинних стінках дріжджів.

Іншим найважливішим полісахаридом стінки грибів е целюлоза — полімер, що складається з β-1,4-глюкози. Целюлоза — найпоширеніша органічна речовина. Щороку синтезується близько 1011 т целюлози. У клітинних стінках целюлоза міститься у вигляді мікрофібрил, кожна з яких має довжину до кількох тисяч нанометрів.

Як і в клітинах дріжджів, у клітинних стінках грибів містяться глюкани та мелани. При розгляді компонентів клітинної стінки як одного з критеріїв для класифікації грибів за таксонами вищих рангів було виявлено, що багато а них в основі будови мають характерні пари полісахаридів. Так, гриби, що належать до Hyphochytridlomyceles. містять целюлозу та хітин, Chytridiomycetes — хітин і β-глюкан. Zygomycetes — хітин і хітозан.

Крім вуглеводних компонентів, у клітинних стінках грибів присутні білки, що утворюють полісахарид-білкові комплекси.