ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

20. РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ

20.3. МЕХАНІЗМИ СИНТЕЗУ ФЕРМЕНТІВ (ІНДУКЦІЇ ТА РЕПРЕСІЇ)

20.3.2. Репресія триптофанового оперену кінцевим продуктом

Механізм репресії кінцевим продуктом зображений нарис. 20.7.

Триптофановий оперон E. coli містить структурні гени для синтезу п’яти ферментів, які беруть участь у перетворенні хоризмату у триптофан. На початку оперону міститься оператор і промотор. Модель репресибельного оперону була запропонована у 1961 р. французькими вченими Ф. Жакобом і Ж. Моно. Розміщений далеко від оперону ген-регулятор кодує ефекторний білок — апорепресор. У присутності кінцевого продукту триптофану (корепресора), який характеризується високою спорідненістю з апорепресором, утворюється репресор. Репресор зв’язується з оператором і таким чином блокує транскрипцію. Зниження концентрації триптофану знову супроводжується звільненням оператора і синтезом мРНК. За відсутності кінцевого продукту відбувається синтез ферменту. Ефективний репресор, який блокує оператор (“активований” репресор), утворюється тільки за умови зв’язування кінцевого продукту або корепресора з апорепресором.

Рис. 20.7. Модель регуляції утворення біосинтетичних ферментів, що здійснюється шляхом репресії кінцевим продуктом