ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

4. ХІМІЧНИЙ СКЛАД БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ

Контрольні запитання до розділу 4

1. У якому стані перебуває вода в мікробній клітині?

2. Які органічні сполуки входять до складу мікробної клітини?

3. З яких елементів складається мікробна клітина?

4. Які функції в клітині виконують білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи та ліпіди?

5. Що таке гіперхромний ефект?

6. Назвіть специфічні бактеріальні полісахариди.

7. Які властивості бактерій зумовлені наявністю міколових кислот?

8. Як поділяються бактеріальні пігменти за розчинністю та хімічним складом?

9. Які фізико-хімічні властивості притаманні бактеріальній клітині?