ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

16. ВИКОРИСТАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ДОНОРІВ ВОДНЮ: АЕРОБНІ ХЕМОЛІТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ

16.3. ОКИСНЕННЯ ДВОВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА

Залізобактерія Thiobacillus ferrooxidans окиснює двовалентне залізо до тривалентного:

Ця бактерія дуже схожа на Thiobacillus thiooxidans, життєздатна за pH до 2,5, але енергію може одержувати не тільки за рахунок окиснення відновлених сполук сірки, а й при окисненні заліза. Існує в кислих рудникових водах, що містять сульфіди різних металів, у тому числі й пірит (FeS2).

Окиснювати залізо здатна також сіркоокиснювальна бактерія Sulfolobus acidocaldarius. До інших залізобактерій (крім сіркоокиснювальних) належать Gallionella ferruginea, Leptothrix ochraceayякі можна зустріти в дренажних трубах і гірських ручаях серед шарів оксиду заліза.

Вилуговування (визолювання) металів із руд. Здатність деяких ацидофільних бактерій, які окиснюють сірку та залізо, перетворювати сульфіди та елементну сірку на водорозчинні сульфати важких металів використовується для вилуговування збіднених руд з метою одержання міді, цинку, нікелю, молібдену та урану. Найпростішим є спосіб пропускання води через товстий шар подрібненого каменю, який містить руду (наприклад, пірит FeSz) з супутніми сульфідами різних металів, а потім збирання розчину, що містить сульфати. Після концентрування такого розчину з нього осаджують метали.

Розчинення сульфідів важких металів відбувається за одночасної дії багатьох процесів:

1) бактеріального окиснення відновлених сполук сірки чи елементної сірки до сірчаної кислоти

2) бактеріального окиснення двовалентного заліза до тривалентного

3) хімічного окиснення нерозчинних солей важких металів до розчинних сульфатів і сірки

Отже, бактерії постачають сірчану кислоту, а також регенерують Fe3*. Ці обидва компоненти витрачаються на визолювання руд. Такі перетворення здійснюють Thiobacillusferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans. Ці бактерії (їх певні штами) характеризуються надзвичайною стійкістю до досить високих концентрацій міді, кобальту, цинку та інших важких металів.