ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

14. ТИПИ БРОДІННЯ

14.6. МАСЛЯНОКИСЛЕ ТА АЦЕТОНО-БУТИЛОВЕ БРОДІННЯ. КЛОСТРИДІЇ

14.6.1. Характеристика бактерій роду Clostridium

Цей рід належить до родини Bacillaceae. Як і інші представники цієї родини (Bacillus, Sporolactobacillus7 Sporosarcina)t клостридії є грампозитивними. Рухливі (перитрихально розміщені джгутики), вегетативні клітини паличкоподібні, спори змінюють форму материнської клітини, оскільки їх діаметр є більшим за товщину самої клітини. Спори є терморезистентними.

Клостридії відзначаються різко вираженим бродильним типом метаболізму. Вони ростуть тільки в анаеробних умовах, хоча серед них є аеротолерантні види. Із запасних речовин характерними є крохмолеподібні полісахариди. Температурний оптимум становить 30-40 С, є термофільні види (Clostridium thermoaceticum). Оптимальним pH є нейтральне або лужне.

За здатністю використовувати різні субстрати клостридії можна поділити на дві групи: цукролітичні та пептолітичні.