ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

12. МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ АЕРОБНИХ ГЕТЕРОТРОФІВ

12.2. РІСТ НА ВІДНОВЛЕНИХ С1-СПОЛУКАХ (МЕТАН, МЕТАНОЛ)

12.2.3. Факультативні метилотрофи

Для росту на метанолі факультативно метилотрофні бактерії використовують сериновий або рибулозомонофосфатний шлях асиміляції С1-сполук. Дріжджі здатні використовувати тільки метанол, але не метан. У деяких дріжджів (Candida boidinii, Hansenula polymorpha) включення метанолу у клітинну речовину відбувається також через формальдегід, але не через рибулозо-5-фосфат (як у бактерій у рибулозомонофосфатному шляху), а через ксилулозо-5-фосфат. У цьому ксилулозомонофосфатному циклі фіксації формальдегіду останній разом з ксилулозо-6-фосфатом перетворюється за допомогою спеціальної транскетолази на гліцеральдегідфосфат і діоксиацетон. Обидва продукти (діоксиацетон після фосфорилювання) надходять на шляхи синтезу.