ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.5. ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДІВ

11.5.9. Анаплеротичні реакції у процесі вирощування мікроорганізмів на вуглеводах

ЦТК служить джерелом ряду інтермедіатів, необхідних для конструктивного метаболізму (оксалоацетат, сукцинат, 2-оксоглутарат). Відсутність цих кислот призвела б до недостатності оксалоацетату, який є акцептором для ацетил-КоА, і тим самим до порушення циклу. Поповнення втрат проміжних продуктів ЦТК (інтермедіатів ЦТК) відбудвається в анаплеротичних реакціях.

У процесі вирощування мікроорганізмів на вуглеводах такими реакціями є (рис. 11.8):

карбоксилювання фосфоенолпірувату з утворенням оксалоацетату (фермент фосфоенолпіруваткарбоксилаза):

Рис. 11.8. Реакції карбоксилювання фосфоенолпірувату та пірувату

карбоксилювання пірувату з утворенням малату (фермент малатдегідрогеназа декарбоксильовальна).