ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.5. ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДІВ

11.5.7. Окиснення пірувату

У результаті катаболізму глюкози утворюється один з найважливіших метаболітів — піруват, який є попередником багатьох продуктів.

Переважна більшість мікроорганізмів окисних: піруват до ацетил-коферменту А (ацетил-КоА). Утворення ацетил-КоА з піру- вату може здійснюватись у таких реакціях:

де Fd — фаредоксин;

Реакція (1) каталізується мультиферментним піруватдегідрогеминим комплексом, що складається з трьох ферментів, одним з яких є піруватдегідрогеназа. Цей комплекс функціонує майже у всіх аеробних мікроорганізмів. У строгих анаеробів піруватдегідрогназний комплекс відсутній.

Реакцію (2) каталізує фермент піруват:фередоксин-оксидоредуктала. Цей фермент у багатьох анаеробних бактерій (наприклад, у клостридій) має особливе значення.

Реакцію (3) каталізує фермент піруват: форміатліаза. Його виявлено у багатьох анаеробних бактерій, які виділяють мурашину кислоту (здійснюють мурашинокислебродіння), зокрема у ентеробактерій, а також у фототрофних бактерій.

У дріжджів і деяких бактерій, які утворюють етанол, с четвертий фермент, що окиснює піруват:

Фермент піруватдекарбоксилаза розщеплює піруват до ацетальдегіду та вуглекислого газу. Ацетальдегід потім відновлюється до етанолу.