ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.5. ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДІВ

11.5.5. Поняття «ключові ферменти»

Як можна встановити, який шлях катаболізму глюкози функціонує у того чи іншого мікроорганізму? Звичайно ж, необхідно визначити активності ферментів, що беруть участь у катаболізмі глюкози. Проте багато які ферменти каталізують перетворення глюкози за різних шляхів катаболізму цього субстрату. Так, гексокіназа функціонує у гліколізі, КДФГ-шляху те пентозофосфатиому циклі, глюкозофосфатізомераза — у гліколізі та пентозофосфатному циклі, глюкозо- 6-фосфатдегідрогеназа — у пентозофосфатному циклі та КДФГ-шляху і т.д.

Але Існують ферменти, які властиві тільки даному конкретному метаболічному шляхові. Це так звані ключові ферменти (табл. 11.2).

Таблиця 11.3

Основні шляхи катаболізму глюкоза у мікроорганізмів

Шлях катаболізму

Ключові ферменти

Ембдена—Мейєргофа—Парнаса (гліколіз, фруктозо-1,6- дифосфатний шлях)

1 - Фосфофруктокіназа

6 - Фосфофруктокіназа

Ентнера -Дудорова (КДФГ- шлях)

6 - Фосфоглюконатгідратаза

2- Кето-3-дезокси-6 фосгфоглюконатальдолаза

Розщеплення через глюконат

НАД - глюкозодагідрогеназа НАДФ -глюкозодагідрогеназа ПХХ - глюкозодагідрогеназа