ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

10. ВІРУСИ: ПОШИРЕННЯ ТА СТРУКТУРА

Контрольні запитання до розділу 10

1. Як були відкриті віруси?

2. За якими ознаками віруси відрізняються від мікроорганізмів?

3. Як можна розпізнати віруси?

4. Що таке віріон? З чого він складається?

5. Як називаються віруси бактерій? Як можна виявити та виділити бактеріофаги?

6. Яку будову мас коліфаг Т2?

7. Чим відрізняються вірулентні та помірні фаги?

8. Охарактеризуйте основні етапи літичного циклу.

9. Що таке лізогенія? Як відбувається розвиток помірних фагів?

10. Яке відношення мають віруси до онкогенезу?

11. Які особливості притаманні ретровірусам?

12. Охарактеризуйте піроїди та пріони.

13. Зв якими ознаками класифікуються віруси?

14. Які родини входять до груп ДНК- та РНК-геномних вірусів?