ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

9. ДРІЖДЖІ

Контрольні запитання до розділу 9

1. На основі яких ознак дріжджі належать до грибів?

2. Які мікроорганізми зараховують до дріжджів? Чому дріжджі розглядаються як окрема фізіологічна група мікроорганізмів?

3. Назвіть основні етапи дослідження дріжджів.

4. Які функції виконують структурні компоненти дріжджової клітини?

5. Які тили вегетативного розмноження характерні для дріжджів? Чим відрізняється псевдоміцелій від справжнього?

6. Охарактеризуйте органи безстатевого розмноження дріжджів.

7. Які особливості статевого розмноження притаманні аско- та базидіоміцетним дріжджам?

8. Дайте характеристику відомих класифікацій дріжджів.

9. Яких змін зазнала систематика дріжджів у результаті аналізу нуклеотидної послідовності рибосомальної РИК?

10. Охарактеризуйте дріжджі як об'єкти біотехнології.

11. Наведіть приклади використання дріжджів-сяхароміцетів у промисловості.