БІОТЕХНОЛОГІЯ - В. Г. Герасименко - 2006

Частина ІІ. Спеціальні біотехнології

РОЗДІЛ 10. ЗАСТОСУВАННЯ ІММОБІЛІЗОВАНИХ ФЕРМЕНТІВ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

10.5.ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ ФЕРМЕНТАМИ У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Контрольні питання

1. З якою метою використовуються іммобілізовані ферменти в молочній промисловості?

2. Біотехнологія вилучення лактози з молочної сироватки.

3. На якому носії іммобілізується лактаза для вилучення лактози з молочної сироватки і як розміщується біокаталізатор у реакторі?

4. Як відбувається вилучення лактози з молока і які труднощі виникають при цьому?

5. На якому носії і яким методом проводиться іммобілізація лактази для обробки молока? Як розміщується біокаталізатор у реакторі установки?

6. Які перспективи використання іммобілізованих ферментів у технології одержання сиру?