Анатомія людини - курс лекцій - Костиленко Ю.П. 2015

Передмова

Шлях у медицину майбутні лікарі починають із вивчення анатомії людини. Анатомія одна з найважливіших фундаментальних дисциплін, без знання основ якої немислима підготовка лікарів. Метою даного посібника стало висвітлення основних моментів, необхідних для підготовки високоякісних спеціалістів з фаху «Стоматологія».

Даний посібник розроблено відповідно до типової та робочої програм з дисципліни «Анатомія людини» для студентів стоматологічних факультетів медичних вищих державних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності «Стоматологія» (7.12010005).

Посібник написаний на основі курсу лекцій, прочитаного авторами впродовж багатьох років як вітчизняним, так і іноземним студентам, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія» (7.12010005), особлива увага приділяється профільним питанням, знання яких необхідні майбутнім стоматологам. Містить в собі 10 розділів, в яких коротко викладений зміст лекції з відповідної теми. Автори акцентують увагу на важливих структурних і функціональних аспектах матеріалу, що вивчається. Це має заохотити читачів до активної розумової праці, а не механічного запам’ятовування спеціальних термінів. Приділено увагу обґрунтуванню загальних принципів у вивченні анатомії: взаємозв’язок будови і функції, цілісність і єдність організму та зовнішнього середовища.

Колектив авторів сподівається побачити своїми читачами студентів стоматологічних факультетів вищих державних навчальних закладів, аспірантів, викладачів та будуть вдячні за критичні зауваження та побажання, спрямовані на покращення посібника і врахують їх при наступних виданнях.