ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИБНИЦТВА - І.М. Шерман - 2011

2.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РИБ

Використання продуктивних властивостей риб є суттєвою проблемою сучасного рибництва, що обумовлено не тільки біологічними особливостями конкретних видів риб, а й середовищем існування. При цьому певний відбиток ускладнюючого характеру має те, що риби є пойкілотермними тваринами, дихають чистим розчиненим у воді киснем і демонструють достатньо високу специфічність живлення. Все це безумовно формує якісні і кількісні параметри фізіолого - біохімічних процесів рівень яких визначає генетично обумовлену ступінь реалізації продуктивних властивостей риб.

Залежно від властивостей відповідних абіотичних і біотичних параметрів середовища на тлі існуючих технологій генетичні передумови у поєднанні з якісними характеристиками різновікових видів риб, що культивуються, можуть демонструвати різну продуктивність.

У зв’язку з цим доцільно розглянути відповідні складові формування та можливості використання продуктивних властивостей риб залежно від головних факторів, які впливають на процеси масонакопичення.