СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ - Р. С. Пентилюк - 2011

1.ПОХОДЖЕННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ КРУГЛОРОТИХ І РИБ. СИСТЕМАТИКА СУЧАСНИХ КРУГЛОРОТИХ І РИБ. ПІДТИП ЧЕРЕПНІ. ІНФРАТИП БЕЗЩЕЛЕПНІ (AGNATA). КЛАС КРУГЛОРОТІ

Круглороті і риби відносяться до перших найменш організованих хребетних тварин (підтип Vertebrata) і відображають поступове ускладнення організації від примітивних безщелепних (гілка, або інфратип Agnata), що включають єдиний клас круглоротих (Cyclostomata), до більш організованих хрящових (Chondrichthyes) і кісткових риб (Osteichthyes).