СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ - Р. С. Пентилюк - 2011

ПЕРЕДМОВА

Конспект лекцій складено відповідно до програми курсу «Спеціальна іхтіологія», що входить до складу дисциплін з підготовки бакалаврів і фахівців напряму «Водні біоресурси».

Головна навчальна задача дисципліни - це всебічне засвоєння фундаментальних понять з систематики, морфології, анатомії рибоподібних і риб, закономірностей їх розмноження, філогенезу і географічного розповсюдження.

Особлива увага приділяється рибоподібним і рибам як головному чиннику формування біорізноманіття іхтіофауни будь-яких водойм.

Дисципліна «Спеціальна іхтіологія» базується на знаннях з біології, що вивчалася в загальноосвітніх закладах.

В результаті вивчення дисципліни «Спеціальна іхтіологія» студенти повинні знати основні поняття систематики рибоподібних і риб, особливості внутрішньої і зовнішньої будови представників класу круглоротих, хрящових і кісткових риб, біологію і географічне розповсюдження риб різних систематичних угруповань та філогенетичні стосунки між таксонами і всередині них.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти виконувати мікроскопічні та макроскопічні дослідження, ідентифікувати види риб різної системної належності, визначати і відрізняти зовнішню і внутрішню будову представників різних класів риб.

При підготовці цього конспекту лекцій були використані літературні джерела довідкового характеру, посібники та підручники вітчизняних та іноземних авторів.